• Bij kinderen met dystonie wordt de diagnose geteld door een kinderneuroloog, soms samen met een klinisch geneticus. Dystonie kan worden veroorzaakt door een erfelijke aandoening of door een beschadiging. Die beschadiging kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door zuurstofgebrek bij de geboorte of ernstige geelzucht van de pasgeborene (hyperbilirubinaemie)

    Voor de diagnostiek wordt altijd een MRI scan van de hersenen gemaakt. Bij sommige patiënten zal de kinderneuroloog kiezen voor aanvullend genetisch onderzoek.

    Ook worden bij patiënten met dystonie uitgebreide video opnames gemaakt om het effect van behandelingen beter te kunnen bestuderen.

Sluit de enquête