Wetenschappelijk onderzoek tremor

Wij onderzoeken hoe de combinatie van draagbare sensoren (bijvoorbeeld smartwatches) met vragenlijsten via een app kan bijdragen aan het beter instellen van diepe hersenstimulatie voor tremor en de ziekte van Parkinson, met als uiteindelijk doel dat deze instellingen zich automatisch aanpassen op basis van de gemeten waarden.

wetenschappelijk onderzoek

Binnen het Expertisecentrum voor Bewegingsstoornissen MUMC+ wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op verschillende onderwerpen. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Universiteit Maastricht. Ook werken we veel samen met landelijke en internationale onderzoeken.

De belangrijkste onderzoeksschool die betrokken is bij onderzoek naar Parkinson, is de “School for Mental Health and Neuroscience”. Lees meer over dit onderzoek:

Sluit de enquête