SPECT scan

U komt in aanmerking voor een SPECT ofwel Single Photon Emission Computed Tomography als naar aanleiding van een MRI scan van de hersenen, EEG aanvalsregistratie en neuropsychologisch onderzoek nog niet geheel duidelijk is geworden welk hersengebied verantwoordelijk is voor het ontstaan van de epileptische aanvallen.  Met behulp van het SPECT onderzoek kan het hersengebied waar een epileptische aanval ontstaat gemarkeerd worden. Dit gebeurd door een radioactieve vloeistof in te spuiten via een naaldje in een bloedvat, een infuus. De radioactieve stof gaat naar de plek waar op dat moment de meeste elektrische activiteit in de hersenen is, de epileptische aanval.

Om het onderzoek te doen slagen moeten er drie scans van de hersenen worden gemaakt, namelijk:

  • MRI scan van het hoofd
  • SPECT scan mét een epileptische aanval
  • SPECT scan zónder een epileptische aanval

De SPECT scan zónder epileptische aanval wordt vaak gepland op het moment dat u voor de afspraak ter voorbereiding op de opname voor de SPECT scan mét een epileptische aanval op de polikliniek komt bij de Verpleegkundig Specialist of neuroloog.  Bij kinderen brengen we tijdens deze afspraak met de Verpleegkundig Specialist, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, pedagogisch medewerker en ouders in kaart welke randvoorwaarden er nodig zijn om het onderzoek te doen slagen. De SPECT scan zónder een epileptische aanval volgt op een later moment.

Voor de SPECT scan mét epileptische aanval is het nodig om u of uw kind op te nemen op de EMU van het MUMC+. Tijdens deze opname proberen we, zo snel mogelijk, als een epileptische aanval ontstaat de radioactieve vloeistof via een infuus toe te dienen, om zo het gebied van ontstaan te markeren.

De beelden van de SPECT scan mét en zónder epileptische aanval worden vervolgens met elkaar vergeleken. De plaatsjes van uw hersenen als u een géén aanval heeft en als wél een aanval heeft. De nucleair geneeskundige maakt vervolgens een uitslag. Deze uitslag wordt vervolgens samen met de andere onderzoeken besproken in de werkgroep epilepsiechirurgie van het Academisch Centrum voor Epileptologie. Er wordt vervolgens een besloten tot een advies, dit zal uw epilepsiechirurgie neuroloog vervolgens met u bespreken.

Onderzoek naar het begin van een epileptische aanval
Folder
MUMC+
Sluit de enquête