Nervus vagus stimulatie

Voor mensen met onbehandelbare epilepsie, bij wie epilepsiechirurgie niet mogelijk is of onvoldoende heeft gewerkt, kan stimulatie van de tiende hersenzenuw  soms een optie zijn.  Nervus Vagus Stimulatie (NVS) is een neuromodulatie behandeling; dat wil zeggen dat het zenuwstelsel beïnvloedt wordt door middel van elektrische stimulatie. In het geval van NVS wordt de tiende hersenzenuw, oftewel de nervus vagus, elektrisch gestimuleerd. Hiervoor wordt een elektrode rond deze zenuw links in de hals aangebracht. Deze elektrode wordt verbonden met een kastje wat lijkt op een pacemaker. Dit kastje bevat de pulsgenerator en batterij, en wordt onderhuids op de romp in de regio onder het linker sleutelbeen geïmplanteerd.

Het doel van de NVS therapie is het verminderen van het aantal aanvallen.

Ongeveer 30% van de patiënten heeft na VNS meer dan 50%  aanvalsreductie. Bij 30% van de patiënten blijft het aantal aanvallen ongeveer gelijk; de overige patiënten hebben minder dan 50% aanvalsreductie. Maar een heel klein deel van de patiënten wordt aanvalsvrij. Soms vermelden patiënten dat hun aanvallen minder ernstig zijn, minder lang duren of dat ze sneller herstellen na een aanval door NVS. Tevens wordt vaak door de mantelzorgers gerapporteerd dat patiënten ook gedragsmatig en cognitief kunnen verbeteren na een implantatie.

NVS bestaat uit continu cyclische stimulatie. De meest gehanteerde instelling is deze waarbij de pulse generator 30 seconden lang ‘aan’ gaat en vervolgens 5 minuten ‘uit’ gaat.

Mocht een patiënt het gevoel krijgen een epileptische aanval te krijgen (bijvoorbeeld een aura), dan heeft hij/zij de mogelijkheid de pulse generator een aantal extra pulsen te laten geven door de bijgeleverde magneet boven de pulgenerator te houden. Deze magneet kan aan een armband om de pols gedragen worden. Tot slot bestaat er bij de nieuwe generatie stimulatoren de mogelijkheid tot het aanzetten van de ‘auto stimulatie’ modus, waarbij het device bij een stijging van de hartslag een extra elektrisch stroompje kan afgeven.

Sluit de enquête