Introductie
Epidermoid tumor/cyste, is een goedaardige tumor welke ontstaat uit normale huidcellen die op de verkeerde plaats terecht zijn gekomen. Deze tumor vormt slechts een zeer klein (0.2% to 1.8%) gedeelte van alle hersentumoren. De ontstaanswijze is niet geheel duidelijk. Men denkt dat bij het vormen van het brein tijdens de embryonale fase, weefsel wat bestemd is voor de huid op de verkeerde plaats zich heeft ontwikkeld. Er lijkt dus sprake van huidvorming in het lichaam. Hoewel deze tumor dan ook een relatief trage groei kent, is deze vaak op zeer vervelende plaatsen in het brein gelokaliseerd. Tevens is de buitenkant van de tumor vrij plakkerig, waardoor deze tumor zich gemakkelijk hecht aan belangrijke structuren. Deze structuren (hersenzenuwen, bloedvaten en hersenstam) worden omringt, zonder hierbij veel druk op uit te oefenen.

Symptomen
De symptomen zijn sterk afhankelijk van de locatie van de tumor. In de meeste gevallen groeit deze tumor in het midden van het brein, dichtbij de hersenzenuwen en hersenstam. Klachten waarbij patiënten zich mee kunnen melden zijn hoofdpijn, visusproblemen, duizeligheid, loopproblemen, aangezichtspijn of een verminderd gevoel ervan of een verminderd gehoor. De overeenkomst tussen de meeste presentaties van de klachten is het langzaam ontstaan. Dit komt overeen met de trage groei van de tumor.

Diagnostiek
Soms wordt de tumor per ongeluk ondekt bij het maken van een MRI scan van het hoofd. Echter bij de meeste gevallen, volgt een MRI scan na de presentatie van bovenstaande klachten. Op basis van specifieke karakteristieken op de scan, kan de verdenking op een epidermoid tumor worden bevestigd. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld na de operatieve ingreep. De patholoog zal het verwijderde weefsel onderzoeken, om zo tot een definitieve diagnose te komen.

Behandeling
Indien er sprake is van klachten, is de patiënt gebaat bij een operatie. Een operatie is echter niet gemakkelijk vanwege de plakkerig van de tumor waardoor deze vastzit aan omliggende structuren. Tot op heden is er geen effectieve chemotherapeuticum of bestalingsmogelijkheid voor de tumor aangetoond.

Opvolging
Gezien het zeer lastig is om deze tumor operatief geheel te verwijderen, zal er in de meeste gevallen enig tumoraal weefsel achterblijven. Het is daarom ook dat er poliklinische vervolgafspraken worden gemaakt na de operatie om groei hiervan zo goed mogelijk te kunnen controleren.

Sluit de enquête