FAQ Tinnituszorg/ tinnitusimplantaat, Maastricht UMC+

  • Het toepassen van DBS (Deep Brain Stimulation) bij tinnitus is een wetenschappelijk onderzoek. Het is dus nog niet beschikbaar als onderdeel van standaard klinische zorg. Op basis van eerder onderzoek hebben wij duidelijke aanwijzingen dat DBS een geschikte behandeling voor tinnitus zou kunnen zijn . De elektroden zullen daarvoor in de thalamus geplaatst worden, een specifiek gebied in de hersenen. Op dit moment is dit nog niet eerder bij mensen toegepast. Met deze eerste studie van 6 proefpersonen willen we onderzoeken of de procedure veilig toegepast kan worden en werkzaam is. Pas in een volgende stap zal een grotere studie worden verricht

  • Nee, zeker niet. We vinden het belangrijk dat u, voordat we ook maar overwegen een DBS te plaatsen, eerst goede multidisciplinaire zorg ontvangen heeft om uw tinnitusklachten te verminderen. Deelname aan de studie zal in eerste instantie zijn voor patiënten met een ernstige vorm van tinnitus. Daarnaast zijn er verschillende andere strenge criteria waaraan iemand moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie. Een van de criteria is dat een patiënt een multidisciplinaire behandeltraject heeft doorlopen in een tinnitus zorgteam zoals in Maastricht, Eindhoven of Hoensbroek (gebaseerd op cognitieve gedragstherapie). Het onderzoeksteam beslist of iemand geschikt is voor deelname.

    • Het onderzoek ‘DBS bij tinnitus’is zeker geen standaard beschikbare zorg. We vinden het belangrijk dat u, voordat u aan wetenschappelijk onderzoek meedoet, eerst goede zorg ontvangen heeft om uw tinnitus te verminderen. Alleen de behandelaars van het tinnitusteam in het Maastricht UMC+ (KNO-arts, audioloog, psycholoog) kunnen daarom een patiënt informeren en als kandidaat patiënt voorstellen aan de onderzoeksgroep. Aanmelden voor een wetenschappelijke trial in directe zin is dus niet mogelijk.
    • Wilt u binnen ons team gezien worden voor uw tinnitusklachten, laat u zich dan verwijzen door uw huisarts of medisch specialist.
  • Werving van proefpersonen loopt sinds 2020 en inmiddels zijn enkele proefpersonen geïmplanteerd.

  • De eerste publicatie met resultaten bij de eerste proefperso(o)n(en) wordt in 2023-2024 verwacht.

  • Een bewezen effectieve behandeling is cognitieve gedragstherapie welke op dit moment alleen wordt aangeboden in het Maastricht UMC+, Adelante Hoensbroek en Libra Eindhoven. Ook geluidsverrijking (TRT) en specifieke psychologische of psychiatrische behandelingen zijn soms effectief tegen tinnitusklachten. Daarnaast kan een multidisciplinair tinnitusteam op individueel niveau kijken of andere behandelingen geschikt zijn zoals hoorapparaten of ooroperaties.

  •  

Sluit de enquête