Gehoorproblemen

Diagnostiek

  • Diagnostiek bij gehoorproblemen

    Bij de klacht gehoorverlies of tinnitus wordt onderzoek gedaan door een gespecialiseerde KNO-arts (otoloog – neurotoloog) . Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van zeer geavanceerde beeldvormende technieken zoals CT en MRI onderzoek, maar ook van gestrctureerde vragenlijsten of aanvullend laboratoriumonderzoek zjjn mogelijk. Meestal kunnen we daarmee tot een diagnose komen.

    De ernst van gehoorverlies wordt vastgesteld door middel van een audiogram (gehoortest) of een BERA-onderzoek. Er zijn diverse aanvullende audiologische testen om een gehoorverlies verder in kaart te brengen en te typeren. Het is van belang om gehoorstoornissen bij kinderen zo vroeg mogelijk te onderkennen, omdat dit verregaande gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling. Ook hiervoor zijn specifieke onderzoeksmethoden beschikbaar binnen ons audiologisch centrum. Bij een aantal aandoeningen en oplossingen zijn specifieke behandelteams ingericht waarbij multidisciplinaire zorg rondom de patient is georganiseerd. Voorbeelden zijn het BCD (BAHA) team., het CI (cochleair implant) team, het tinnitus team en het schedelbasischirurgische team.