Ergotherapie

Uw therapeut in het ziekenhuis adviseerde u om ergotherapie in de thuissituatie/bij terugkeer naar huis voort te zetten. De ergotherapeut in het ziekenhuis heeft u, na overleg, aangemeld. Iedere ergotherapeut waarnaar u verwezen wordt, is aangesloten bij de CVA keten Maastricht- Heuvelland. Hierdoor blijven de lijntjes kort en kan er een adequate overdracht plaatsvinden.

Indien u geen verwijzing voor ergotherapie heeft, kunt u via de huisarts een verwijzing vragen. Onderaan de pagina kunt alle aangesloten ergotherapeuten vinden.

De CVA thuiszorg coördinator die bij thuiskomst meestal binnen 3 weken telefonisch contact met u opneemt, kan u ook helpen met deze verwijzing.

De ergotherapeut begeleidt u bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn die u thuis uitvoert of op uw (vrijwilligers-)werk. Tevens kunt u denken aan sociale activiteiten en het uitvoeren van hobby’s. De begeleiding die u hierin krijgt sluit zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze voor het CVA.

De ergotherapeut richt zich op:

  • Omgaan met verminderde energie. Tijdens het herstellen van een CVA of door het CVA zelf is er vaak sprake van (mentale) vermoeidheid. U leert uw energie bewust te verdelen. U kijkt bijvoorbeeld samen naar uw activiteiten op een dag, uw rustmomenten of naar het vinden van een passende dag invulling waarbij u minder moe wordt.
  • Dagelijkse activiteiten en herstel van de zelfredzaamheid. Zo nodig gebeurt dit met aanpassing van uw werkwijze of uw omgeving. Eventueel kunnen er hulpmiddelen ingezet worden (rolstoel, rollator, aangepast bestek e.d.). Zelfstandigheid en de eigen regie behouden staan hierbij voorop.
  • Cognitieve training, tips en trucs voor het onthouden van informatie, waarnemen, concentratie, plannen & organiseren van activiteiten en tijdsmanagement.
  • Oefeningen om de fijne bewegingen, de spierkracht en de coördinatie van vingers, hand en pols te verbeteren of eenhandigheidstraining als er sprake is van een blijvende verlamming.
  • Begeleiding bij het terugkeren naar uw huidige werk of het vinden van passend ander werk. De ergotherapeut kan u adviseren over de huidige wet- en regelgeving.
  • Ondersteuning van uw partner/familie/mantelzorger in het leren omgaan met uw resterende mogelijkheden. Ook worden tips gegeven ter voorkoming van overbelasting.
Logo Ergotherapie
douche picto
afwasmachine picto
Sluit de enquête