Een psychose is een toestand waarin de persoon de wereld gaat waarnemen door een bril van hevige angst, somberheid of wantrouwen. Het denken, handelen en functioneren van de persoon kan behoorlijk veranderen en is moeilijk te volgen voor familie en vrienden. Als je een psychose hebt, is belangrijk dat je zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt. Daarom werkt het  Hersen+Zenuw Centrum nauw samen met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de regio zoals met Mondriaan, WMO-partners van wonen, werken en welzijn en met huisartsen. Ons gezamenlijke doel is om je zo snel en zo goed mogelijk weer terug te krijgen in je dagelijkse bestaan.

Binnen ons expertisecentrum zien we vooral jonge mensen tussen 15 en 25 jaar die voor het eerst van hun leven te maken krijgen met een psychose en die nog niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Ook de familie en omgeving kunnen daardoor zeer bezorgd raken. Men heeft bij een psychose doorgaans een heel stereotiep beeld van mensen met een chronische ‘hersenziekte’ als schizofrenie, maar dit beeld is onnodig pessimistisch. Zie voor dit misverstand psychosenet.