Enroll-HD

Enroll-HD is onderdeel van een wereldwijd netwerk. Bij dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen, er wordt een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek verricht en bloed afgenomen. Zowel patiënten, risicodragers, dragers en niet aangedane verwanten kunnen deelnemen aan dit onderzoek.

De bedoeling van het onderzoek is zoveel mogelijk gegevens te verzamelen zodat hiermee onderzoek gedaan kan worden naar het werkingsmechanisme van het ontstaan van de ziekte van Huntington en om eventuele behandelingen en beter onderzoek te kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u de website van Enroll-HD (https://enroll-hd.org/) bezoeken.

Sluit de enquête