Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Medische Psychologie

Medisch Psychologische behandeling

In het geval dat uw klachten samenhangen met medische problematiek en/of behandeling, kunt u in aanmerking komen voor psychologische behandeling binnen de afdeling Medische Psychologie

De medisch psycholoog informeert u over de mogelijke behandelingen en geeft hiervoor een passend advies. Soms zijn ook begeleidende gesprekken met uw partner samen mogelijk.

Behandelingen zijn doorgaans kortdurend van aard en worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden. (Ook kan behandeling middels E-Health worden gevolgd.) De behandeling is gericht op vermindering van psychische klachten en de verbetering van de kwaliteit van het leven.

Een behandeling kan o.a. vormgegeven worden vanuit principes uit de CGT (Cognitieve Gedrags Therapie) of ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Voor klachten die samenhangen met een specifiek trauma, kan EMDR worden ingezet.

Wanneer, gezien de aard van uw problemen, behandeling binnen de afdeling medische psychologie niet passend is, kan besloten worden u naar een andere hulpverlener of instantie te verwijzen. 

Sluit de enquête