EEG

Bij het vermoeden van epilepsie wordt vaak een EEG (elektro-encefalogram; een hersenfilmpje) gemaakt. Via elektroden op het hoofd wordt de hersenactiviteit in beeld gebracht. Het EEG kan informatie geven over het herhalingsrisico, over specifieke epilepsiesyndromen of over de locatie van de bron van de epilepsie. Soms heeft de uitslag van het EEG invloed op de rijgeschiktheid. Lees meer over dit onderzoek in onderstaande folders en het filmpje.

Folders

Het meten van hersenactiviteit
Folder
Mumc+ foto online folders
Film over een Stereo EEG
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
De operatie en uw verblijf in het ziekenhuis
Folder
Mumc+ foto online folders
Sluit de enquête