Uw afspraak bij de evenwichtsafdeling

U kunt naar het evenwichtsteam worden doorverwezen door uw behandelend arts (huisarts, neuroloog of KNO-arts). U krijgt dan een polikliniekafspraak en/of een uitgebreid evenwichtsonderzoek bij ons in het ziekenhuis. U wordt hiervoor door ons opgeroepen. Op de uitnodiging kunt u zien of u een polikliniekafspraak, evenwichtsonderzoek of beide krijgt.

Er is erg veel vraag naar onderzoeken bij het evenwichtsteam. De wachttijd kan daarom helaas variëren van enkele weken tot ongeveer een half jaar.

Als u van ver komt, wordt geprobeerd om alle onderzoeken op één dag te laten plaatsvinden. U krijgt dan binnen één dag uw diagnose en voorstel voor behandeling.

  • Meer informatie over het evenwichtsonderzoek

Veel gestelde vragen over het evenwichtsonderzoek kunt u hier vinden 

 

  • Uw smartphone kan helpen bij uw juiste diagnose en behandeling

Als u een smartphone heeft, kunt u deze link gebruiken om zelf al informatie te verzamelen over uw klachten.

Sluit de enquête