Cognitie en gedrag bij kinderen met hersenaandoeningen

Kinderen met een lichamelijke aandoening  en / of een hersenaandoening of ziekte die het zenuwstelsel belast en of aantast, kampen vaak met diverse bijkomende problemen in het dagelijks leven. Binnen het multidisciplinaire team van het Hersen+Zenuw Centrum kunnende kinder- en jeugdpsycholoog en kinderpsychiater aanvullende psychische gezondheidszorg en ondersteuning bieden voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

De kinder- en jeugdpsycholoog en kinderpsychiater houden in de gaten hoe de psychische gesteldheid van een kind is tijdens en rondom zijn ziekte. Daarnaast houdt hij/zij in de gaten hoe het gaat met de ouders, de rest van het gezin en hoe bijvoorbeeld de situatie op school is. Per kind wordt bekeken welke psychische zorg nodig is. Dit heeft ook te maken met het karakter en intelligentie van het kind en hoeveel last het kind en de omgeving ervaart van de ziekte of symptomen.

Hersenaandoeningen bij kinderen, Dr. Renske Wassenberg
Dr. Wassenberg_Hersenaandoeningen bij kinderen
Sluit de enquête