Diagnostiek tremor

Het stellen van de juiste diagnose bij een persoon die trilt is soms best lastig. Er zijn allerlei soorten tremor, de kenmerken van de tremor en eventuele bijkomende verschijnselen helpen bij het vinden van de oorzaak. Om de juiste diagnose te stellen worden er door de neuroloog naar u geluisterd en vervolgens aanvullende vragen gesteld, waarna er een neurologisch onderzoek zal plaatsvinden. Soms wordt er aanvullend bloedonderzoek, aanvullend beeldvormend onderzoek met een MRI en/ of tremorregistratie verricht. 

Sluit de enquête