Depressie

Diagnostiek

  • Diagnostiek Depressie

    De diagnose wordt gesteld aan de hand van een of meerdere gesprekken met u (en eventueel uw naasten), psychiatrisch en lichamelijk onderzoek en zo nodig door middel van tests door een psycholoog.