Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Diagnostiek

Opname Epilepsie Monitoring Unit (EMU)

De Epilepsie Monitoring Unit ook wel EMU in het kort, is een afdeling waar mensen worden opgenomen met een moeilijk behandelbare epilepsie die het epilepsiechirurgie traject doorlopen. Dit kunnen volwassenen maar ook kinderen zijn.

Binnen de EMU van het Maastricht UMC+ worden een tweetal onderzoeken verricht in het kader van het epilepsiechirurgie traject. Het betreft de SPECT scan en het EEG binnen de schedel. Deze onderzoeken worden uitsluitend gedaan wanneer onvoldoende informatie is over het hersengebied waar de epileptische aanvallen ontstaan.

SPECT scan

U komt in aanmerking voor een SPECT ofwel Single Photon Emission Computed Tomography als naar aanleiding van een MRI scan van de hersenen, EEG aanvalsregistratie en neuropsychologisch onderzoek nog niet geheel duidelijk is geworden welk hersengebied verantwoordelijk is voor het ontstaan van de epileptische aanvallen.  Met behulp van het SPECT onderzoek kan het hersengebied waar een epileptische aanval ontstaat gemarkeerd worden. Dit gebeurd door een radioactieve vloeistof in te spuiten via een naaldje in een bloedvat, een infuus. De radioactieve stof gaat naar de plek waar op dat moment de meeste elektrische activiteit in de hersenen is, de epileptische aanval.

Om het onderzoek te doen slagen moeten er drie scans van de hersenen worden gemaakt, namelijk:

  1. MRI scan van het hoofd
  2. SPECT scan mét een epileptische aanval
  3. SPECT scan zónder een epileptische aanval

De SPECT scan zónder epileptische aanval wordt vaak gepland op het moment dat u voor de afspraak ter voorbereiding op de opname voor de SPECT scan mét een epileptische aanval op de polikliniek komt bij de Verpleegkundig Specialist of neuroloog.  Bij kinderen brengen we tijdens deze afspraak met de Verpleegkundig Specialist, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, pedagogisch medewerker en ouders in kaart welke randvoorwaarden er nodig zijn om het onderzoek te doen slagen. De SPECT scan zónder een epileptische aanval volgt op een later moment.

Voor de SPECT scan mét epileptische aanval is het nodig om u of uw kind op te nemen op de EMU van het MUMC+. Tijdens deze opname proberen we, zo snel mogelijk, als een epileptische aanval ontstaat de radioactieve vloeistof via een infuus toe te dienen, om zo het gebied van ontstaan te markeren.

De beelden van de SPECT scan mét en zónder epileptische aanval worden vervolgens met elkaar vergeleken. De plaatsjes van uw hersenen als u een géén aanval heeft en als wél een aanval heeft. De nucleair geneeskundige maakt vervolgens een uitslag. Deze uitslag wordt vervolgens samen met de andere onderzoeken besproken in de werkgroep epilepsiechirurgie van het Academisch Centrum voor Epileptologie. Er wordt vervolgens een besloten tot een advies, dit zal uw epilepsiechirurgie neuroloog vervolgens met u bespreken.

Met een EEG binnen de schedel kunnen we letterlijk dichter bij het gebied van het ontstaan van de epileptische aanval een EEG maken, zo kunnen we nog beter kijken waar de epileptische kortsluiting als eerste ontstaat. Om een EEG binnen de schedel te kunnen maken worden elektroden in de hersenen ingebracht, dit gebeurd tijdens een operatie onder algehele narcose.

Er zijn verschillende typen elektroden, namelijk:

  • Stereo EEG elektroden (lange dunne draad elektroden) afbeelding 1
  • Strip elektroden (kleine mat elektroden) afbeelding 2
  • Grid elektroden (groot mat elektroden) afbeelding 3
Strip elektroden, afbeelding 2
Stereo EEG elektroden, afbeelding 1
Strip elektroden,  afbeelding 2
Strip elektroden afbeelding 2
Afbeelding 3 grid elektroden
Grid elektroden, afbeelding 3

EEG binnen de schedel

Als er voldoende duidelijkheid is over het hersengebied van het ontstaan van de epileptische aanvallen, maar wanneer dit gebied nog te groot is om een operatie aan u voor te stellen, kunt u in aanmerking komen voor een EEG binnen de schedel.

Binnen de epilepsiechirurgie werkgroep wordt een plan gemaakt met elektroden er gebruikt zullen worden bij u om een EEG te maken.
Afhankelijk van het type elektroden spreken we van een Stereo-EEG, bij alleen maar gebruiken van stereo EEG elektroden en grid implantatie bij implantatie van een grid elektrode.

Na de operatie en indien er geen complicaties zijn, verblijft u twee weken lang op de EMU in het MUMC+ om epileptische aanvallen te registreren. Het kan nodig zijn om hier medicatie voor af te bouwen. Ook bespreken we met u om een nacht wakker te blijven als alleen medicatie afbouwen niet voldoende blijkt te zijn. Dit EEG onderzoek kan erg belastend zijn omdat u twee weken lang alleen op een ziekenhuiskamer verblijft. Bij kinderen mag er altijd een van de ouders bij blijven. We zullen tijdens de opname dagelijks bespreken hoe u zich fysieke en mentaal voelt en vragen eventueel ondersteuning van de fysiotherapeut, activiteitenbegeleiding, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker en of geestelijk verzorger.

Wij zullen deze opname altijd zorgvuldig met u voor bespreken tijdens een poliklinische afspraak met de Verpleegkundig Specialist en neurochirurg. Bij kinderen is ook de kinderneuroloog tijdens deze afspraak aanwezig. Omdat we graag een inschatting willen maken of uw kind de opname aankan en welke ondersteuning jullie als gezin nodig hebben om dit onderzoek mogelijk te maken, plannen wij ook (indien mogelijk op dezelfde dag) een afspraak bij de kinderpsycholoog en de pedagogisch medewerker. 

Sluit de enquête