Patiëntenfolders Psychiatrie

A

MUMC+
Informatie voor familie en betrokkenen
Online folder

D

MUMC+
Als u ouder bent en lichamelijk en cognitief achteruitgaat.
Online folder

E

MUMC+
Behandeling bij de afdeling Psychiatrie
Online folder
MUMC+
Diagnostiek en behandeling
Online folder

G

MUMC+
Met een inbewaringstelling (ibs)
Online folder

M

hoofdingang
Behandeling bij depressieve klachten
Online folder
MUMC+
Brengt medische en psychische kennis samen
Online folder
MUMC+
Voor klinische patiënten
Online folder

O

MUMC+
Alle onderzoeken op een dag
Online folder

P

T

MUMC+
Ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie
Online folder

V

MUMC+
Informatie over de afdeling
Online folder
Sluit de enquête