Algemene contra-indicaties Deep Brain Stimulation

  • Dementie of ernstige cognitieve stoornissen
  • Ernstige depressie of psychose ten tijde van de ingreep
  • Balans en spraak als meest invaliderende symptomen
  • Algemene gezondheidstoestand die een groot chirurgisch risico geeft
  • ADL afhankelijk in de beste on-fase (in geval van tremor geldt dit niet)
  • Ernstige cerebrale atrofie of anderszins afwijkingen die de operatie technisch niet mogelijk maken.

Specifieke contra-indicaties bij de ziekte van Parkinson 

  • Ernstige, niet door levodopa geïnduceerde psychose of (hypo) manie in de voorgeschiedenis
  • ADL afhankelijk in de beste on-fase (in geval van tremor geldt dit niet)

Specifieke contra-indicaties bij het syndroom van Gilles de la Tourette

  • Leeftijd jonger dan 25 jaar
  • Niet tics (maar comorbiditeit) als meest invaliderende symptoom
Sluit de enquête