Small vessel disease

Small vessel disease is een aandoening van de kleinste bloedvaten in de hersenen. Veroudering en hoge bloeddruk zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze aandoening, maar wat er precies misgaat in de kleine bloedvaten is nog grotendeels onbekend.

Small vessel disease is een aandoening van de kleinste bloedvaten in de hersenen. Veroudering en hoge bloeddruk zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze aandoening, maar wat er precies misgaat in de kleine bloedvaten is nog grotendeels onbekend.

De kleine bloedvaten zijn niet zichtbaar op een scan, maar de hersenschade die optreedt als gevolg van het minder goed functioneren van de kleine bloedvaten is uiteindelijk wel zichtbaar. Op een MRI-scan zien we zogenaamde ‘witte stof hyperintensiteiten’, ‘lacunes’, ‘microbloedingen’ en ‘perivasculaire ruimtes’.

Small vessel disease kan leiden tot
 • beroertes (lacunaire herseninfarct of hersenbloeding)
 • vascular cognitive impairment:
  • achteruitgang in cognitie (het denkvermogen)
  • moeite hebben met overzicht houden,
  • een tragere informatieverwerking,
  • moeite met plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.
  • Ook geheugenklachten kunnen optreden.

Meestal is er geen grote invloed op het dagelijks functioneren. Als deze klachten echter dusdanig toenemen dat iemand zich niet meer goed zelfstandig kan redden in het dagelijks functioneren, wordt dit (vasculaire) dementie genoemd.

Wetenschappelijk onderzoek

Small vessel disease is een van onze wetenschappelijke onderzoeksgebieden. Wilt u hier meer over weten, of overweegt u om mee te doen? Kijk dan op deze pagina

SVD
Sluit de enquête