Patiënten met dystonie hebben last van onrustige, snelle of langzame, soms draaiende bewegingen van armen en/of benen. Bij kinderen kan dit het gevolg zijn van een doorgemaakte hersenbeschadiging, maar net als bij volwassenen is de oorzaak vaak onduidelijk of bestaat er een erfelijke aanleg. Deze klachten kunnen behandeld worden met fysiotherapie en medicijnen, maar vaak is het positieve effect daarvan niet afdoende. Bij veel patiënten kan een prikje met botuline toxine (botox) de klachten doen verminderen.

Als dit voor kinderen met een hersenbeschadiging allemaal niet of niet (meer) voldoende helpt, of als de in te nemen medicijnen teveel bijwerkingen geven, kan het toedienen van medicijnen, dichtbij het ruggenmerg wellicht uitkomst bieden. Hiervoor kan de patiënt terecht bij het Hersen+Zenuw Centrum. De meest innovatieve behandeling is diepe hersenstimulatie, zoals die door een multidisciplinair team van het Hersen+Zenuw Centrum wordt toegepast.