CI-dragers aan het woord over de vooronderzoeken

Thea Dierichs, CI-drager

“Begin juli begonnen de selectieonderzoeken. Ik kreeg onder andere een gesprek met de KNO-arts, er werden enkele gehoortesten afgenomen, er werd een CT-scan gemaakt en er volgde een evenwichtsonderzoek. Ik vond het allemaal erg spannend. Verder waren er verschillende begeleidingsgesprekken met o.a. de maatschappelijk werker en de logopedist. Er was voldoende tijd voor het stellen van vragen en de informatie was uitgebreid. Zelf had ik me al veel geïnformeerd via internet en via het forum voor CI-gebruikers. Uiteindelijk het resultaat: Ik kwam in aanmerking voor een CI! Wat een vreugde . Samen met mijn man zijn we dit gaan vieren middels een lekker etentje en een lekker glaasje wijn. Vanaf die tijd was het dus wachten wanneer de operatie plaats kon vinden. Tijdens deze wachtperiode kon ik met vragen altijd terecht bij het CI-team.”

Theo Lebens, CI-drager

 “Omdat ik mogelijk in aanmerking kwam voor een CI, ben ik gestart met het voortraject voor het plaatsen van een CI. Een perfect op elkaar afgestemd traject in het ziekenhuis in Maastricht. Wat ik heel prettig vond was dat alle gesprekken duidelijk voor mij verliepen. Dat kwam omdat alle medewerkers mij tijdens de gesprekken aankeken en zo nodig alles herhaalden als ik iets niet goed had verstaan. Na de 2de dag van het voortraject werd al duidelijk dat ik in aanmerking zou komen voor een CI aan mijn linkeroor, als medisch gezien alles in orde zou zijn en dat bleek gelukkig zo te zijn.”

Sluit de enquête