Onderzoek m.b.t. de behandeling

Diepe hersen stimulatie is een therapie waarbij een electrode (electrisch contactpunt) in een van te voren gekozen hersengebied wordt geplaatst om daarna electrische stroompjes aan dit specifieke gebied toe te kunnen dienen.  Deze therapie wordt al geruime tijd gebruikt voor de behandeling van verschillende neurologische (bv epilepsie) en psychiatrische aandoeningen.  Zoals bij elke gangbare therapie wordt ook voor diepe hersen stimulatie onderzocht hoe de behandeling verbeterd kan worden.  Vragen die daarbij centraal staan zijn bijvoorbeeld:  welk gebied wordt door de toegediende stroom beinvloed, aan welk hersengebied kan je het best stroom toedienen, hoe kunnen bijwerkingen worden verminderd, door welk biologisch mechanisme wordt het effect veroorzaakt?

Meer weten over dit onderzoek m.b.t de behandeling van epilepsie?

Sluit de enquête