Begeleiding epilepsie

Het hebben van epileptische aanvallen kan van invloed zijn op de manier waarop je je dagelijks leven leidt. Dit is mede afhankelijk van het soort aanvallen dat je hebt en kan dus verschillend zijn per persoon. Verder kan de leeftijd en de fase waarin je je in je leven bevindt van invloed zijn.
Zo is het mogelijk dat de adviezen die je krijgt van behandelaren kunnen verschillen per persoon, ofwel een advies op maat.  Behandeling en begeleiding van mensen in het Maastricht UMC+ wordt mogelijk gemaakt door een multidisciplinair team. Verder is er een intensieve samenwerking met het epilepsie expertise centrum Kempenhaeghe binnen het Academisch Centrum voor Epileptologie.

Sluit de enquête