Voordat het kind bij ons CI-team terecht kan, dient het te worden verwezen naar ons CI team Zuid-Oost-Nederland. Een verwijzing kan gedaan worden door uw huisarts, KNO-arts of audioloog.  Nadat de aanmelding door het CI-team ontvangen is, krijgen de ouders een uitnodiging voor het eerste CI-spreekuur. Ook krijgen ze een vragenlijst thuisgestuurd die zij ingevuld moeten terugsturen of meebrengen tijdens het eerste consult. In de vragenlijst staan vragen over onder andere de start en oorzaak van de slechthorendheid, het dragen van hoortoestellen, de spraak/taalontwikkeling en de medische achtergrond. Er zit ook een toestemmingsverklaring bij. Door ondertekening van deze verklaring geeft u het team toestemming aanvullende gegevens op te vragen.

Aanmelden betekent niet dat er een implantatie volgt, maar wel dat het kind in het officiële voortraject voor een implantatie terechtkomt.

 

Sluit de enquête