Oor- en gehoorproblemen worden behandeld door zogenaamde otologen, KNO-artsen met extra aandacht voor de oren en het gehoor:  dr. J.R. Hof,  dr. C.A. Hellingman, en dr. J.J.Waterval zijn de otologen van afdeling KNO.
  • De zorg voor uw oren en gehoor wordt altijd multidisciplinair verzorgd in samenwerking met het universitair Audiologisch Centrum (AC).  Lees hierbeneden meer over het AC.
  • U kunt naar ons verwezen worden door de huisarts, een medisch specialist, of een audicien. Afspraken worden gemaakt via het planbureau van de polikliniek KNO door middel van triage.
Sluit de enquête