Wat doet een Medisch Psycholoog?

De medisch psycholoog is deskundig op het gebied van diagnostiek middels (neuro)psychologisch onderzoek en behandeling van emotionele- en gedragsproblemen, die samenhangen met lichamelijke klachten of ziekte.

De medische psychologie richt zich daarbij specifiek op de volgende gebieden:

  • Psychologische problematiek voortvloeiend uit een ziekte en/of behandeling. Voorbeeld: oncologische ziekten.
  • Chronische aandoeningen waarbij het beloop van het ziektebeeld mede wordt bepaald door psychologische factoren. Voorbeelden: ziekte van Crohn en diabetes mellitus.
  • Aanhoudende Lichamelijke Klachten, die zorgen voor een hoge lijdensdruk en een niet-passend gebruik van specialistische somatische zorg.  Voorbeeld: onverklaarde buikpijn.
  • Neuropsychologische problematiek: (het vermoeden van) cerebrale stoornissen op het gebied van cognitie, emotie, gedrag en/of de persoonlijkheid, voorbeelden: dementie en herseninfarct
Sluit de enquête