Volwassenen en kinderen
 • Neen, het geluid klinkt anders dan met een hoortoestel.
  Bij een hoortoestel wordt nog steeds de “natuurlijk weg van het horen” gebruikt: het versterkte geluid gaat via het trommelvlies en de gehoorbeentjes naar de haarcellen in het slakkenhuis.
  Bij een CI wordt het geluid eerst “bewerkt” door de spraakprocessor, omdat er maar beperkte informatie kan doorgegeven worden aan de elektroden. Het aantal elektroden is ook beperkt (12 tot 22). Ter vergelijking: in het normale slakkenhuis zijn er maar liefst 30.000 zenuwvezels. Hierdoor geeft het CI veel minder details door over het geluid dan een hoortoestel, en klinkt het geluid dus anders.

 • Met een CI kunnen zo goed als alle geluiden die in het dagelijks leven relevant zijn, gehoord worden. De zachtste geluiden die iemand met een CI kan horen zijn ongeveer 25 tot 35 decibel sterk. Dat is het geluid van een hele zachte fluisterstem of zacht getik. Met het CI kunnen worden lage en hoge tonen even goed gehoord. Hierdoor kunnen in principe ook alle spraakklanken worden waargenomen.

 • Wanneer u van het CI-team een akkoord krijgt, worden de operatie, het implantaat met spraakprocessor en het volledige nazorgtraject volledig vergoed door uw zorgverzekeraar (m.u.v. het eigen risico). Hierbij is verder geen eigen bijdrage. Dit geldt voor het plaatsen van een CI aan één oor: het plaatsen van een CI aan beide oren wordt in Nederland niet vergoed bij volwassenen. Hierbij zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer iemand naast doof ook ernstig slechtziend is, en bij doofheid door hersenvliesontsteking. Bij een andere, kleine groep volwassenen, werd een 2e CI geplaatst gekregen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

  Bij kinderen tot 18 jaar is het wel mogelijk om aan beide oren (dit heet “bilateraal”) een CI te krijgen, wanneer het CI-team dit ondersteunt.

 • Om te kunnen telefoneren is het nodig voldoende spraak te kunnen verstaan zonder liplezen. Voor een groot deel van de CI-dragers blijft het liplezen noodzakelijk als ondersteuning van het spraakverstaan. Voor hen zal telefoneren met het CI dan ook moeilijk of onmogelijk zijn. Voor anderen zal het wel lukken.

  Het maakt ook veel uit met wie iemand probeert te telefoneren: met een bekend persoon die rekening houdt met de slechthorendheid, en langzaam en duidelijk praat, zal het een stuk makkelijker gaan dan met een onbekende.

  Op het einde van de revalidatie wordt er – indien haalbaar– geoefend met telefoneren. Hierbij wordt ook gekeken naar technische hulpmiddelen die het telefoneren makkelijker maken, zoals streamers, of telefoneren via een bluetooth verbinding met de smartphone.

 • Het is niet verplicht om uw CI-processor te verzekeren tegen diefstal, verlies en schade. Echter adviseren we dit wel. De CI-processor is een erg duur onderdeel (€ 8000-10000), wat u bij verlies of schade anders zelf zou moeten betalen. Defecten en problemen met het normale functioneren van de CI-processor vallen in het algemeen onder de garantie.

 • Locatie Maastricht

  Als u problemen heeft met het CI kunt u een mail sturen naar ci.kno@mumc.nl (CI volwassenteam) of ci.kinderen.kno@mumc.nl (CI kinderteam). Wij streven ernaar de mail dezelfde werkdag nog te beantwoorden en anders uiterlijk binnen 2 werkdagen.

  Indien mogelijk kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen met onze afdeling via het telefoonnummer 043-3875400 en kiezen voor optie 3. U wordt dan doorverbonden met  de dienstdoende audioloog. De dienstdoende audioloog beoordeelt of het probleem op afstand verholpen kan worden of dat er een afspraak genaakt moet worden.

  Locatie Eindhoven

  Als u problemen heeft met het CI kan u een mail sturen naar cieindhoven@libranet.nl . Zo komt u rechtstreeks in contact met uw CI-audioloog. Deze beoordeelt of het probleem op een afstand verholpen kan worden of dat er een afspraak gemaakt moet worden. We streven ernaar de mail zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 2 werkdagen.

  Indien mogelijk kan u tijdens de kantooruren (8-17u) telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088-313 31 00. De telefoniste zal uw vragen beantwoorden, een afspraak inplannen of indien mogelijk doorverbinden met de audioloog.

  Locatie Venlo informatie volgt nog.

 • Als uw CI-processor stuk gaat dient u in eerste instantie contact met ons op te nemen. Als wij het probleem met uw CI niet kunnen oplossen gaan wij een vervangende processor voor u regelen. In de meeste gevallen valt het defect van de processor binnen garantie en heeft dit verder geen gevolgen. Een enkele keer, met name bij schade aan de behuizing van de processor, valt dit buiten garantie. Dan moeten we soms beroep doen op uw verzekering

 • Met een CI mag je gewoon vliegen. Neem wel altijd de CI identificatiekaart mee (deze krijgt u kort na de operatie en geeft aan dat u een cochleair implantaat heeft). Op vertoon van deze kaart mag u normaal gezien gewoon om de detectiepoortjes heen lopen en mag uw CI-processor aan blijven staan. Als u toch door de poortjes moet stappen, zet dan de CI-processor uit.  

Volwassenen
 • Neen dat kan niet. Een CI herstelt het gehoor niet maar zorgt voor een ándere manier van horen. Geen enkele CI-gebruiker heeft ooit gezegd weer geluiden waar te kunnen nemen zoals voorheen. Sommigen zeggen dat het geluid erg mechanisch klinkt, anderen vergelijken het geluid met een radio die slecht is afgestemd. De mogelijkheden van horen met een CI zijn ook veel beperkter dan bij een normaal gehoor: spraakverstaan in rumoerige situaties blijft bijvoorbeeld lastig voor de meeste CI-dragers. Ook kan niet iedereen telefoneren met een CI.

 • Aanvankelijk klinken de geluiden en klanken die iemand hoort met een CI allemaal ongeveer hetzelfde. Door middel van training en ervaring leert men verschillen tussen klanken waar te nemen (voor zover dat mogelijk is). Verdere training zorgt ervoor dat de nieuwe klanken en woorden in het geheugen worden opgeslagen en dat de spraak na verloop van tijd kan worden verstaan.
  De duur van de doofheid, de leeftijd bij het ontstaan van de doofheid en de oorzaak ervan, bepalen mede in welke mate dit mogelijk is en hoe snel dit gaat.
  Velen lukt het om – na training - in bekende situaties woorden en delen van zinnen te verstaan of zelfs gesprekken te volgen. Ongeveer de helft van de volwassenen kan een (eenvoudig) telefoongesprek voeren.
  Spraakverstaan in rumoer, bijvoorbeeld in een groepsgesprek, blijft ook met een CI erg moeilijk (vergelijkbaar met ‘gewone’ hoortoestellen).

 • Dit raden wij als CI-team af. Om het optimale resultaat uit uw CI te halen is het van belang om hoortrainingen te volgen en liefst thuis dagelijks te oefenen met één of meerdere oefenpartners (co-therapeuten). U leert zo ook om aan verschillende stemmen te wennen. Uit ervaring blijkt dat het regelmatig oefenen, met veel herhaling en directe feedback, het spraakverstaan met het CI verbetert. Bij mensen die maar zeer beperkt thuis kunnen oefenen merken we dat de revalidatieperiode langer kan duren en moeizamer gaat.

  Tijdens de hoortrainingen worden de oefeningen voor u op maat aangeboden door de logopedist. Zij bekijkt samen met u wat op dat moment voor u qua horen haalbaar is en kan oefeningen qua moeilijkheidsgraad hierop aanpassen. Digitale oefenprogramma’s kunnen gebruikt worden als aanvulling op het revalidatietraject, indien u bijvoorbeeld extra zou willen oefenen of er op een dag geen oefenpartner beschikbaar is.

 • Het CI revalidatietraject is intensief omdat je met het CI tijd nodig hebt om aan het geluid te wennen en opnieuw te leren verstaan. Dat betekent dat je sneller vermoeid kunt zijn en in het begin niet veel kunt verstaan met een CI. Daarom adviseren wij om met uw werkgever om de tafel te gaan zitten en het gesprek aan te gaan. Kunt u met uw werkgever afspreken dat u de ruimte krijgt om te revalideren?

  Wij kunnen op voorhand niet helemaal inschatten wat voor een impact de revalidatieperiode gaat hebben op uw dagelijks functioneren. Het is voor iedereen weer anders. Wat we wel weten is dat u de eerste 3 maanden wekelijks naar het ziekenhuis komt om uw CI in te stellen en de oefeningen te doen samen met de logopediste. Het is belangrijk om te realiseren dat u de eerste paar maanden goed moet oefenen om het maximale uit het CI te halen. Uw werkgever zal hier uiteindelijk ook profijt van hebben.

vraagteken
vraagteken
Sluit de enquête