• Voordat u bij ons CI-team terecht kunt, dient u te worden verwezen naar ons ziekenhuis. Een verwijzing kan gedaan worden door uw huisarts, KNO-arts of audioloog.
  • Wanneer u nadenkt over een cochleair implantaat is het goed om dit te bespreken met uw zorgverlener. In veel gevallen kunnen zij ook al een inschatting maken of u een mogelijke kandidaat bent.
  • Nadat u verwezen bent zult u een oproep van ons ontvangen voor de CI informatiebijeenkomst en de vooronderzoeken.

Sluit de enquête