Onze groep verricht wetenschappelijk onderzoek om patiënten met schedelbasisaandoeningen beter te kunnen helpen. Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: klinisch en experimenteel.

Het klinisch onderzoek heeft als doel

  • De uitkomsten van de behandelingen te verzamelen en te delen met patienten en collega’s.
  • Verbeteren van bestaande chirurgische en radiochirurgische behandelingen
  • Ontwikkelen van nieuwe chirurgische en radiochirurgische behandelingen
  • Toepassen van nieuwe beeldvormende technieken, zoals zeer sterke MRI technieken (7 Tesla en 9.4 Tesla)

Middels het experimenteel onderzoek willen wij

  • Het biologisch gedrag van schedelbasistumoren, zoals chordomen, meningeomen, en vestibulaire schwannomen beter begrijpen en nieuwe (moleculaire) behandelingen ontwikkelen
  • Het ontwikkelen van nieuwe behandelopties voor functionele schedelbasisaandoeningen zoals tinnitus.

Het wetenschappelijk onderzoek naar schedelbasisaandoeningen is ondergebracht binnen twee onderzoeksscholen; Mental Health and Neuroscience en GROW School for Oncology and Developmental Biology.

Voor meer informatie zie publicatielijsten van:

Prof. JJ. van Overbeeke (pubmed)
Prof. R. Stokroos (pubmed)
Prof. Y. Temel (pubmed

Hersenscan MRI
Sluit de enquête