Carpale Tunnel Syndroom

Er is een zenuw in uw pols bekneld. Dit heet Carpaal Tunnel syndroom. Samen met uw arts heeft u besloten dit via een kleine operatie te laten verhelpen. Dit gebeurt poliklinisch op het Chirurgisch Dagcentrum. Vooraf aan de behandeling kan er, naast een gesprek met uw arts, een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) of een echografie van de zenuw worden verricht. Dit zal uw arts met u bespreken. In bijgaande folder ziet u meer informatie.

Zenuwgeleidingsonderzoek
Folder
hoofdingang
Sluit de enquête