Hoortoestellen

Wanneer u vermoedt dat u slechter hoort, maakt u het best een afspraak met uw huisarts. Deze kan u dan doorverwijzen naar de KNO-arts of het Audiologisch Centrum.

Aldaar kan de audiologie-assistent de ernst en het soort gehoorverlies vaststellen door middel van een gehoortest. Indien uit de gehoortest blijkt dat u in aanmerking komt voor hoortoestellen schrijft de KNO-arts of de audioloog een recept voor. Vervolgens kan u een afspraak maken bij de audicien. De audicien tracht via een intakegesprek een beeld te krijgen van uw persoonlijke luisterbehoeften. Rekening houdend met de ernst van gehoorverlies, de anatomie van het oor, de communicatiebehoeften, het gebruiksgemak van het toestel, de cosmetische aantrekkelijkheid, de geluidskwaliteit en uw financiële mogelijkheden, maakt de audicien een selectie binnen het assortiment hoortoestellen. Het gekozen hoorapparaat wordt daarna op maat geprogrammeerd en u kan het toestel uitproberen gedurende een proefperiode. Tijdens deze proefperiode is het doel om het hoortoestel in verschillende situaties uit te proberen en uw ervaringen te delen met de audicien. De audicien kan aan de hand hiervan het hoortoestel inregelen. 

hoortoestel
hoortoestel

Als u het hoortoestel reeds een tijdje heeft uitgeprobeerd dan kan u een afspraak maken op het audiologisch centrum voor een hoortoestelcontrole vooraleer u overgaat tot aankoop. Tijdens de controle wordt er naar de instelling van de hoortoestellen gekeken en hoe u hiermee functioneert. Als de audioloog tevreden is over de aanpassing, worden de hoortoestellen goedgekeurd en kan u ze vervolgens aanschaffen. Indien de instelling nog niet optimaal is, wordt er een advies aan de audicien gegeven en loopt de proefperiode nog verder. In sommige gevallen kan er ook besloten worden om geen hoortoestel aan te schaffen.

Als u in aanmerking komt voor hoortoestellen dan vergoedt de zorgverzekeraar een bepaald bedrag per hoortoestel. Op www.hoorwijzer.nl kan u deze vergoedingen terugvinden.

De hoortoestellen verschillen sterk in prijsklasse en kunnen variëren van een lage tot hoge eigen bijdrage per apparaat. Hoortoestellen met meer mogelijkheden zullen in een duurdere prijsklasse vallen. Denk eraan, duurder betekent echter niet altijd beter.

Er zijn verzekeraars die, in lijn met hun streven naar kwaliteit, ervoor kiezen om alleen hoorhulpmiddelen aangeschaft bij een geregistreerde StAr-audicien te vergoeden. Vraag goed na bij uw zorgverzekeraar of en met welke audiciens zij afspraken hebben gemaakt.
Op www.hoorwijzer.nl kunt u zien of de audicien in uw buurt beschikt over het StAr-keurmerk.

Uitproberen van nieuwe hoortoestellen
Folder
MUMC+
Sluit de enquête