Ultra HIGH-D studie

Ultra High field ImaGing in Huntington’s Disease: Beeldvorming bij de ziekte van Huntington met nieuw MRI onderzoek

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of het gebruik van 7 Tesla MRI onderzoek van de hersenen bij kan dragen aan het vaststellen van het begin van de ziekte van Huntington.

Wat is de achtergrond van het onderzoek?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat op MRI onderzoek van de hersenen al afwijkingen in de hersenen worden gezien die samenhangen met het begin van de ziekte van Huntington ver voor het ontstaan van de eerste klachten. Met hoge veldsterkte MRI (7 Tesla) kunnen we de hersenen nog nauwkeuriger in beeld brengen dan met reguliere MRI’s (1,5 en 3 Tesla). 7 Tesla MRI’s worden tot op heden alleen verricht in het kader van wetenschappelijk onderzoek en dus niet in het kader van patiëntenzorg.

Met dit onderzoek willen we MRI scans van de hersenen van mensen die al ziek zijn (manifest) vergelijken met mensen die door DNA onderzoek weten dat zij de ziekte van Huntington gaan krijgen maar nog niet ziek zijn (premanifest) en mensen die de ziekte niet hebben geërfd. Tot op heden zijn er nog geen behandelingen die de ziekte kunnen remmen of stoppen. Er zijn wel veel therapieën in ontwikkeling waarvan gehoopt wordt dat zij de ziekte in de toekomst mogelijk kunnen remmen. Het is dan ook van uiterst belang om te weten wanneer zo’n behandeling het beste gestart kan worden om zoveel mogelijk schade aan de hersenen te voorkomen. Met het gebruik van 7 Tesla MRI onderzoek hopen we een beter inzicht te krijgen in hoe lang voor het ontstaan van de eerste lichamelijke en/of psychische uitingen van de ziekte er al afwijkingen te zien zijn op MRI onderzoek.

Hoe gaat het in zijn werk?

U doet eenmalig mee aan het onderzoek. We proberen het onderzoek samen te laten vallen met een bezoek voor de Enroll-HD studie.

Wie kan meedoen?

We zoeken mensen die de ziekte van Huntington hebben, die weten dat zij de aanleg voor de ziekte hebben maar nog geen ziekteverschijnselen hebben en gezonder proefpersonen (mensen die door middel van DNA onderzoek weten dat zij de ziekte niet hebben geërfd).

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of bent u geïnteresseerd om eventueel aan het onderzoek mee te doen? Neem dan contact op met Daisy Ramakers, Huntington Verpleegkundige/Coördinator via T: 043-3877676 of mail ons op expertisecentrumhuntington@mumc.nl   

HIGH-D
Sluit de enquête