Over ons

De schedelbasisaandoeningen die we behandelen geven bij sommige patiënten slechts beperkte klachten; bij andere patiënten betreft het ernstige aandoeningen waarvoor zware behandelingen, zoals complexe operaties of radiotherapie nodig zijn. Het betreft vaak goedaardige tumoren, maar soms ook kwaadaardige tumoren. Het behandelteam is op de hoogte van de beste behandelingen en de meest recente ontwikkelingen. Zij staan voor u klaar met goede uitleg, juiste adviezen en kundige behandelingen.

Multidisciplinair team

Aandoeningen van de schedelbasis worden meestal niet door één specialist behandeld. Zeker als een behandeling moet plaatsvinden, werken we laagdrempelig samen en overleggen regelmatig met de verschillende betrokken afdelingen: neurochirurgie, KNO, radiotherapie en radiologie. Soms wordt er ook nog overlegd met collega’s van andere specialismes, zoals neurologie, plastische chirurgie, mond-, kaak-, aangezichtschirurgie of oncologie.

We zijn deskundige en gedreven professionals met expertise op verschillende terreinen. Er zijn per vakgebied meerdere specialisten met schedelbasispathologie als aandachtsgebied. Hiervoor zijn speciale gezamenlijke spreekuren ingericht.

Meer informatie over de specialisten vindt u hier: Specialisten

Academische Alliantie Schedelbasispathologie

Er zijn geen “alledaagse aandoeningen” op het gebied van schedelbasispathologie. Per definitie zijn de aandoeningen die we behandelen zeldzaam; we zijn dan ook voorstander van het centreren van zorg voor maximale ervaring in gespecialiseerde ziekenhuizen. Sinds 2018 werken we samen met het Radboudumc op het gebied van schedelbasispathologie. Door samenwerking kunnen we nog meer ervaring opdoen en bijvoorbeeld kwalitatief beter onderzoek doen naar de verschillende aandoeningen. Ook zijn artsen op beide locaties werkzaam en verwijzen we regelmatig onderling patiënten voor specifieke expertise. Sinds 2021 zijn wij als Academische Alliantie Schedelbasispathologie door het ministerie van VWS erkend als een expertisecentrum voor verschillende schedelbasis aandoeningen.

Samen beslissen/ Shared decision making

Voor verschillende aandoeningen op het gebied van de schedelbasis, met name goedaardige tumoren, is het niet vanzelfsprekend welke behandeling er wordt gekozen, en óf er een behandeling wordt gekozen.  Vaak is het verantwoord om patiënten op te volgen met “wait & scan” beleid (afwachtend beleid door middel van het vervolgen met beeldvorming). In dat geval is de verwachte schade van een behandeling groter dan niets doen. Dat hangt vaak van verschillende factoren af. Deze beslissingen zijn soms moeilijk en worden in samenspraak met de patiënt en naasten gezamenlijk gemaakt.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij verrichten zowel basaal als klinisch onderzoek naar pathologie gelegen in de schedelbasis. Met onderzoek proberen wij de klinische zorg te verbeteren met de nadruk op de diagnostiek en de verschillende behandelingsstrategieën. De resultaten van het onderzoek liggen aan de basis van de verbetering van de klinische zorg voor patiënten met schedelbasispathologie. De uitkomsten van deze verbeterde klinische zorg zullen vervolgens weer gebruikt worden om richting te geven aan translationele onderzoek. Wij verrichten doorlopend basaal en klinisch onderzoek naar:

  • schedelbasistumoren: brughoektumoren, chordomen, hoofd-hals paragangliomen, meningeomen, neurofibromatose type 2
  • defecten in bot, hersenvlies, zenuwen en hun eindorganen, bijvoorbeeld als gevolg van  trauma, infecties en tumoren
  • medische robotica

Naast wetenschappelijk onderzoek onderhouden wij als team (inter)nationale contacten, nemen artsen zitting in verschillende (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen en wordt er gewerkt aan richtlijnontwikkelingen voor eenduidig beleid bij verschillende aandoeningen.

Graag willen we u ook wijzen op de zogenaamde Factsheet, een overzicht van de bezigheden op de verschillende fronten voor de twee ziekenhuizen.

Factsheet 2020 EC schedelbasispathologie KNO MUMC+

Patiëntenverenigingen

Wij zijn actief betrokken bij de verschillende relevante patiëntenverenigingen. Denk hierbij aan: Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen; Commissie Brughoektumor van de Stichting Hoormij en Neurofibromatose Vereniging Nederland. Wij dragen actief bij aan richtlijnontwikkeling voor de diverse schedelbasispathologieën. Wij geven regelmatig presentaties over de verschillende aandoeningen aan de leden van de verenigingen en tevens aan een breder publiek.

hal
Sluit de enquête