TIA service

Patiënten met een TIA worden of direct op de spoedeisende hulp beoordeeld, of kunnen door de huisarts telefonisch aangemeld worden bij de TIA-service.
De service bestaat uit een dagopname waarbij alle onderzoeken op één dag verricht worden en behandeling ter voorkoming van een nieuwe TIA/herseninfarct direct wordt opgestart.
De TIA-service heeft een toegangstijd van maximaal 3 dagen. U wordt gezien door een verpleegkundig specialist of arts in opleiding tot neuroloog.

Praktische informatie

  • Meld u om 8.00 uur op de afgesproken dag op verpleegafdeling C5 Neurodaycare, niveau 5, route C-5 (geel).
  • U moet nuchter zijn (niet meer eten, drinken of roken vanaf 00.00 uur). U krijgt ontbijt op de afdeling nadat er bloed is afgenomen en `s middags krijgt u een lunch.
  • Neem de medicatie die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis.
  • U mag iemand meenemen tijdens de dagopname. Omdat niet alle onderzoeken aansluitend plaatsvinden en u regelmatig moet wachten, is het aan te raden iets te lezen mee te nemen.

 

Sluit de enquête