Fysiotherapie-Neurorevalidatie in de eerste lijn

Uw therapeut in het ziekenhuis adviseerde u om fysiotherapie in de thuissituatie/bij terugkeer naar huis voort te zetten. De fysiotherapeut in het ziekenhuis heeft u, na overleg, aangemeld. Iedere fysiotherapeut waarnaar u verwezen wordt, is aangesloten bij de CVA zorgketen Maastricht- Heuvelland. Hierdoor blijven de lijntjes kort en kan er een adequate overdracht plaatsvinden.

Indien u geen verwijzing voor fysiotherapie heeft, kunt u via de huisarts een verwijzing vragen.
Onderaan de pagina kunt alle aangesloten fysiotherapeuten vinden.
De CVA thuiszorg coördinator die bij thuiskomst meestal binnen 3 weken telefonisch contact met u opneemt, kan u ook helpen met deze verwijzing.

Na verblijf in ziekenhuis of revalidatiecentrum komt u weer thuis, en probeert u uw leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De overgang terug naar huis is groot, in de eigen omgeving wordt men geconfronteerd wat wel en niet kan of nu anders moet.
Vervolg van de revalidatie zal daarom vaak in de eigen thuisomgeving voortgezet worden: Neurorevalidatie in de eerste lijn. Revalidatie is leren, en is daarom te vergelijken met leerprocessen zoals we zien in sport, muziek en op school.
Door herhaald oefenen kunnen in de hersenen nieuwe activatienetwerken ontstaan die specifiek zijn voor de geoefende vaardigheid.
De fysiotherapie richt zich op het verbeteren en in stand houden van lichamelijke functies, activiteiten en het participeren in de samenleving. Waar bij de omgeving, partner/familie maar ook zaken als vermoeidheid worden meegenomen. De therapie is gericht op een zo optimaal mogelijk functioneren in het alledaags leven.  
Samen kijken we naar de mogelijkheden en waar u moeite mee heeft in uw dagelijks functioneren.  We bekijken waar u problemen ervaart en wat we samen kunnen veranderen/verbeteren. We gaan haalbare behandeldoelen stellen, waarbij het belangrijk is dat u zelf ook veel oefent. Denk hierbij aan wandelen, fietsen, draaien in bed, opstaan en gaan zitten, traplopen etc. Het kan hierbij belangrijk zijn om kracht, uithoudingsvermogen, balans en lenigheid te trainen.
Afhankelijk van uw mogelijkheden wordt de behandeling bij u thuis of (later) in de praktijk  gegeven.

Logo De Fysiotherapeut
fiets picto
boodschappen
Adressenlijst deelnemers CVA Ketenzorg Maastricht en Heuvelland:

Meer informatie

Sluit de enquête