Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het Expertisecentrum voor Bewegingsstoornissen MUMC+ wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op verschillende onderwerpen. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Universiteit Maastricht. Ook werken we veel samen met landelijke en internationale onderzoeken.

De belangrijkste onderzoeksschool die betrokken is bij onderzoek naar Parkinson, is de “School for Mental Health and Neuroscience”. Lees meer over het onderzoek:

Meedoen aan een onderzoek

De mogelijkheid tot deelname aan een onderzoek hangt van verschillende factoren af, zoals het ziektestadium en medicatiegebruik. Bij vragen over eventuele deelname kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts.

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Understand-Track-Adjust Parkinson
Sluit de enquête