Het Deep Brain Stimulation team van het MUMC+ bestaat uit neurochirurgen, neurologen, een casemanager, verpleegkundig specialist, psychiater, neuropsycholoog en een uitgebreide groep van paramedici. Alle teamleden houden zich bezig met bewegingsstoornissen, epilepsie en/of neuropsychiatrische ziekten en in het bijzonder patiënten met DBS.

Patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor Deep Brain Stimulation hebben vaak al een uitgebreid behandeltraject achter de rug. Wanneer zij verwezen worden, doorlopen zij een uitgebreid screeningstraject, waarbij de uiteindelijke beslissing of DBS wel of niet zal worden toegepast door het multidisciplinaire behandelteam genomen zal worden. DBS is niet voor iedereen de meest geschikte behandeling en wanneer besloten wordt niet te opereren zal dit met de patiënt besproken worden. Indien deze er zijn zullen in dit gesprek ook andere behandelingsmogelijkheden aan de orde komen.

Wanneer besloten wordt wel te opereren zal uitgebreide informatie aan de patiënt gegeven worden, waarbij ook de verwachtingen van de patiënt en behandelaar duidelijk zullen worden besproken. Deep Brain Stimulation vereist zowel van de patiënt als van de behandelaars veel tijd en geduld. Tijdens en na de operatie zal de patiënt zo goed mogelijk begeleid worden. Ons doel is ervoor te zorgen dat gedurende de hele opname en de operatie het voor de patiënt duidelijk is wat er gaat gebeuren.

Afhankelijk van de wens van de patiënt en de mogelijkheden van het verwijzend centrum, proberen wij samen met de verwijzer een passende vervolgbehandeling op te stellen. Dit kan betekenen dat de verwijzer de zorg overneemt nadat de DBS optimaal is ingesteld. Het kan ook betekenen dat de zorg volledig wordt overgenomen door het MUMC+ of dat er besloten wordt tot een tussenweg waarin zowel de specialist van het MUMC+ als de behandelend arts in eigen regio betrokken zijn.

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt centraal staat en blijft staan in onze zorg. Transparantie, integriteit en uitbreiding van onze expertise zijn dan ook kernwaarden van ons team.

Sluit de enquête