Tinnitus is de medische term voor alle geluiden die u wel hoort, maar die geen aanwijsbare oorzaak hebben. Het komt veel voor: ongeveer 10 tot 15% van alle Nederlanders heeft er last van, vaak in combinatie met gehoorverlies. Verhoogde geluidsgevoeligheid komt vaak samen met tinnitus voor, soms ook wel als een op zichzelf staande klacht. Bij acute problemen kunt u zich wenden tot het landelijke tinnitus-loket. Patiëntenvereniging Stichting Hoormij verzorgt informatiebijeenkomsten en onderling contact. In 2019 was er veel media-aandacht (o.m. Dokter van Morgen, oktober 2019) voor groepsbehandeling ontwikkeld door Universiteit Maastricht ism Adelante; ca. 20-30% van onze patiënten verwijzen wij, na diagnostiek, daarvoor gericht door.

Het multidisciplinaire team binnen het Audiologisch Centrum MUMC+ richt zich op het onderzoeken en aanpakken van tinnitus- en geluidsgevoeligheidsklachten. Daarbij spelen audiologische, psychologische, maatschappelijke en fysieke factoren een rol. Daarom werken in dit team klinisch fysici-audioloog, psycholoog, maatschappelijk werk, KNO-arts en psychiater intensief samen. Onze werkwijze maakt gebruik van vragenlijsten: daarmee krijgt u precies de zorg die u nodig heeft. We zoeken altijd eerst uit wat er aan de hand is (diagnostiek). Vervolgens krijgt u van ons advies en behandeling op maat, indien mogelijk in uw eigen dorp, stad of regio. Bij het grootste deel van onze patiënten lukt het de klachten onder controle te krijgen, zodat u weer kan meedoen in het maatschappelijke en sociale leven.

oorsuizen

Informatiebijeenkomsten: als onderdeel van onze zorg organiseren we vier keer per jaar informatie-bijeenkomsten over tinnitus en geluidsgevoeligheid. Onze zorg en deze bijeenkomsten vallen voor 100% onder de basisverzekering voor medisch-specialistische zorg. Bij een eigen risico kunnen die kosten deels bij u terecht komen.

 

Folder
Mumc+ foto online folders
Veelgestelde vragen
Video: Dat vragen we aan... over Tinnitus
Dat vragen we aan...Tinnitus
Voorlichtingspagina
Meer weten over Tinnitus
Sluit de enquête