Nazorg

De eerste evaluatiemomenten van het CI vinden 6 en 12 maanden na de operatie plaats. Nadien worden er elke 2 à 3 jaar controles gepland (meer bepaald na 3, 5, 8, 10, 13,… jaar postoperatief). Deze evaluaties zijn niet verplicht, maar raden we aan voor een goede werking van het CI. De evaluatie kan live op locatie plaatsvinden en in Maastricht ook telefonisch of via beeldbellen. Bij het merk Cochlear is onder bepaalde voorwaarden ook een remote check (controle op afstand via de app) mogelijk.

nazorg
nazorg

Het evaluatiemoment bestaat standaard uit een uitgebreide gehoortest en een controle van het CI bij de audioloog. Hierbij worden ook het hoortoestel aan het andere oor (indien van toepassing) en eventuele hulpmiddelen besproken. Tot en met 1 jaar postoperatief vinden er ook een videospraakaudiometrie en een gesprek bij de maatschappelijk werker plaats.

Na ongeveer 5 jaar wordt het uitwendige gedeelte van het CI vervangen en krijgt u als CI-drager een nieuwe processor. Deze vervanging of “herfit” valt dus samen met het evaluatiemoment bij 5, 10, 15,… jaar postoperatief.  Het inwendige implantaat heeft een lange levensduur en hoeft – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet vervangen te worden.

Sluit de enquête