Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

CVA zorgketen Maastricht Heuvelland

Logopedie

Uw therapeut in het ziekenhuis adviseerde u om logopedie in de thuissituatie/bij terugkeer naar huis voort te zetten. De logopedist in het ziekenhuis heeft u, na overleg, aangemeld. Iedere logopedist waarnaar u verwezen wordt, is aangesloten bij de CVA keten Maastricht- Heuvelland. Hierdoor blijven de lijntjes kort en kan er een adequate overdracht plaatsvinden.

Indien u geen verwijzing voor logopedie heeft, kunt u via de huisarts een verwijzing vragen. Onderaan de pagina kunt alle aangesloten logopedisten vinden.

De CVA thuiszorg coördinator die bij thuiskomst meestal binnen 3 weken telefonisch contact met u opneemt, kan u ook helpen met deze verwijzing.

De logopedie richt zich op

  • Begeleiding en advies bij het slikken, zodat u zonder moeite kunt eten en drinken.   Zo nodig worden er aanpassingen gedaan.
  • Het begeleiden van taalproblemen. U hebt bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden, het maken van zinnen, het lezen, het schrijven of begrijpen van wat anderen tegen u zeggen. Het kan ook zijn dat u monotoner praat, grapjes niet goed meer begrijpt, heel veel praat, moeite heeft met begrijpen of uitdrukken van emoties.
  • Het oefenen van verstaanbaar spreken in alle dagelijkse situaties, zoals op het werk of tijdens telefoneren.
  • Alternatieve vormen van communicatie als het op de gewone manier niet lukt.

Er zijn naast gesproken taal verschillende vormen van communicatie bijvoorbeeld gebaren/lichaamsbewegingen, pictogrammen/foto’s en communiceren m.b.v. een computer.

logopedist
eten picto
praten picto

Deelnemende logopediepraktijken

Logopediepraktijk Cornelussen
www.logopediecornelussen.nl
Suzanne Cornelussen, Mariëlle Heijnen
Peymeestersdreef 2a 6216 PJ Maastricht
Penatenhof 88 6215 BV Maastricht
Clavecymbelstraat 55 a 6217 CR Maastricht
Ooftmengersdreef 10 6216 SK Maastricht

Logo & Co
www.logoenco.nl
Sheila Meuris en Nicole Moran
Spoorstraat 33 6241 CL Bunde

Logopedie Maastricht Oost
www.logopediemaastrichtoost.nl
Petra RoukensMarconistraat 3a 6224 GC Maastricht
Vijverdalseweg 4b02 6226 NB Maastricht
Rijksweg 72a-5 6228 XZ Maastricht
Einsteinstraat 346227 BZ Maastricht

Gert Vrancken
Holset 866295 ND Lemiers (Vaals)
 

D.I.T. Logopedie & Stottertherapie
www.logopediesistermans.nl
Hanneke Sistermans
Breusterstraat 14 6245 EJ Eijsden

Yvonne Draaisma
www.logopediepraktijkvalkenburg.nl
Oosterweg 156301 PX Valkenburg

Yvonne Jacobs, Frederique Spreuwenberg en Danielle Roost
www.logocura.nl
Logopediepraktijk Logocura
Valkenburgerstraat 113a6325 BM Berg en Terblijt

Logopediepraktijk Logovision
www.logovision.nl
Nina Wauters-Kardaun Dionne Mijnes, Naomi de Chateau
Medisch Centrum Mosae Forum Gubbelstraat 106211 CE Maastricht
Medisch Centrum Sint Pieter Glacisweg 16212 BL Maastricht
 

Sluit de enquête