Logopedie

Uw therapeut in het ziekenhuis adviseerde u om logopedie in de thuissituatie/bij terugkeer naar huis voort te zetten. De logopedist in het ziekenhuis heeft u, na overleg, aangemeld. Iedere logopedist waarnaar u verwezen wordt, is aangesloten bij de CVA keten Maastricht- Heuvelland. Hierdoor blijven de lijntjes kort en kan er een adequate overdracht plaatsvinden.

Indien u geen verwijzing voor logopedie heeft, kunt u via de huisarts een verwijzing vragen. Onderaan de pagina kunt alle aangesloten logopedisten vinden.

De CVA thuiszorg coördinator die bij thuiskomst meestal binnen 3 weken telefonisch contact met u opneemt, kan u ook helpen met deze verwijzing.

De logopedie richt zich op

  • Begeleiding en advies bij het slikken, zodat u zonder moeite kunt eten en drinken.   Zo nodig worden er aanpassingen gedaan.
  • Het begeleiden van taalproblemen. U hebt bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden, het maken van zinnen, het lezen, het schrijven of begrijpen van wat anderen tegen u zeggen. Het kan ook zijn dat u monotoner praat, grapjes niet goed meer begrijpt, heel veel praat, moeite heeft met begrijpen of uitdrukken van emoties.
  • Het oefenen van verstaanbaar spreken in alle dagelijkse situaties, zoals op het werk of tijdens telefoneren.
  • Alternatieve vormen van communicatie als het op de gewone manier niet lukt.

Er zijn naast gesproken taal verschillende vormen van communicatie bijvoorbeeld gebaren/lichaamsbewegingen, pictogrammen/foto’s en communiceren m.b.v. een computer.

Adressenlijst deelnemers CVA Ketenzorg Maastricht en Heuvelland:
Sluit de enquête