Logo ACE

Wat er gebeurt bij een epileptische aanval verschilt per persoon. De aanval kan direct beginnen met bewusteloosheid, vallen, verkrampen van de armen en benen en heftig schokken. Na zo’n aanval kan iemand nog enkele dagen last hebben van vermoeidheid, spierpijn of hoofdpijn. Zo’n grote aanval kan heel beangstigend zijn voor degene die erbij is. Andere aanvallen zijn voor omstanders minder indrukwekkend: iemand stopt even met zijn of haar bezigheden, staart voor zich uit of friemelt wat met de handen.  Soms is er aan de buitenkant helemaal niets te zien, maar voelt de persoon zelf wel een vreemd gevoel in de buikregio, proeft, ziet of ruikt iets vreemds.

Aanval of epilepsie?

Eén aanval of epilepsie? De diagnose epilepsie wordt meestal pas gesteld als er twee of meer aanvallen zijn geweest. Het is niet mogelijk om na één aanval te zeggen of u epilepsie heeft. Wél kan met behulp van aanvullend onderzoek (hersenscan en/of hersenfilmpje) een inschatting worden gemaakt van het herhalingsrisico. Epilepsie kan op iedere leeftijd ontstaan. De eerste aanvallen ontstaan vaak op de kinderleeftijd en bij jong volwassenen. Ook op latere leeftijd kan iemand een eerste aanval krijgen.

Sluit de enquête