CVA nazorg poli

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen na een beroerte nog diverse klachten hebben; ook na langere tijd. Bijvoorbeeld op het gebied van emoties, denken, geheugen, zien, praten of handelen. Om deze lange-termijn-gevolgen in kaart te brengen en u, en uw familie, ondersteuning te bieden in de chronische fase na de beroerte, wordt zes maanden na het ontslag uit het ziekenhuis een afspraak ingepland bij de CVA verpleegkundige van de Nazorgpoli CVA. Dit om te vragen hoe het met u gaat en eventueel ondersteuning aan te bieden bij klachten. In bijgaande folder vindt u meer informatie.