• In de eerste fase van de psychose, als de symptomen net begonnen zijn, en de persoon heel angstig, verward en onrustig kan zijn, is het in eerste instantie belangrijk om door de psychose heen weer contact te maken.

    Hiervoor maken we binnen ons expertisecentrum vaak gebruik van jonge ervaringsdeskundigen die weten wat er in u of uw naaste omgaat. Door middel van medicatie kan de angst en de onrust onder de psychose gedempt worden. Vervolgens kan aan jou en je familie uitgelegd worden wat er aan de hand is en kan er een behandeltraject met psychotherapie worden ingezet. Het doel hiervan is om je weerbaarder te maken en daarmee toekomstige psychoses te voorkomen.

  • Uiteindelijk is het belangrijk dat je weer snel terug kunt naar opleiding en/of werk. Zodat je weer een plekje krijgt in de maatschappij en er weer bij hoort. Dit is hard werk, want de sociale omgeving begrijpt vaak niet goed wat je hebt meegemaakt en dat je gewoon nog dezelfde persoon bent als voorheen. Ze weten vaak in het begin niet goed hoe ze met je om moeten gaan.

    De langetermijnfase van de behandeling van patiënten met een psychose bestaat uit het leren omgaan met je kwetsbaarheid, je verhaal leren vertellen en je weerbaarheid ontwikkelen. Je gaat weer doelen maken om aan te werken en die voor jouw zinvol zijn. Je leert omgaan met de soms vreemde ideeën die andere mensen hebben over psychose.  We helpen je informeren, waar nodig, naar opleiders of werkgevers om je weer terug te kunnen plaatsen in werk en/of opleiding. Zo kun je, ondanks eventuele blijvende uitdagingen die samenhangen met de psychose, gewoon een bestaan hebben dat voor jou zinvol is.

    Andere jonge mensen die eerder een psychose doormaakten en weer opgekrabbeld zijn, kunnen je helpen in het proces van herstel. Deze mensen werken in de zorg als ervaringswerkers – praat met ze, je hebt hier veel aan.

    Lees meer

Sluit de enquête