• Het team participeert in onderzoek naar delier bij kinderen en jongeren, psychische en cognitieve gevolgen van vroeggeboorte, en en vroege signalen van psychische stoornissen.
Sluit de enquête