Epilepsie

Diagnostiek

  • Diagnostiek Epilepsie

    De diagnose epilepsie wordt gesteld door een neuroloog of kinderneuroloog na een gesprek over de aanvallen, dat vaak wordt aangevuld met een EEG (hersenfilm) en een MRI-scan (hersenscan).

    Soms is de diagnose niet duidelijk en is er meer kennis nodig om de verschijnselen tijdens aanvallen te kunnen herkennen als epileptische verschijnselen. Ook kan bijvoorbeeld een aanvalsregistratie nodig zijn waarbij bij onduidelijkheid over de aard van de aanvallen deze worden geregistreerd met EEG. Deze diagnostiek vindt plaats in het Hersen+Zenuw Centrum, waarbij bij enkele onderdelen ook gebruik gemaakt wordt van de samenwerking in het Academisch Centrum voor Epileptologie.