Medisch Specialistische Revalidatie bij Adelante

Bij Adelante locatie Hoensbroek wordt u opgenomen op de afdeling hersenletsel om te revalideren van uw doorgemaakte CVA (Cerebro Vasculair Accident).

Medisch specialistische revalidatiezorg is gericht op uw hulpvraag na het CVA met als doel zo zelfstandig mogelijk terug te keren in de maatschappij.

Tijdens de opname krijgt u te maken met verschillende behandelaren. Betrokken behandelaren zijn: revalidatiearts, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, cognitief trainer, logopedist, verpleging, maatschappelijk werk en de psycholoog.

Observeren en behandelen

Bij start van uw opname vinden er verschillende observaties plaats. Het doel van deze observaties is, inzicht krijgen in uw problemen en mogelijkheden. Afhankelijk van uw hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen is uw behandeling meer of minder intensief.

Samen met de revalidatiearts, verpleegkundig specialist en uw behandelaren wordt uw voortgang regelmatig besproken in een multidisciplinair overleg. Vanuit dit overleg wordt een nieuw behandelplan opgesteld of bijgesteld.
Gedurende de opname vinden er in het weekend proefverloven plaats. Dit betekent dat u op weekend gaat om het geleerde in de thuissituatie te oefenen ter voorbereiding op het uiteindelijke ontslag naar huis.

Ontslagfase

Tijdens de ontslagfase bereidt u zich samen met het behandelteam voor op de periode na de revalidatiebehandeling.
Wij zullen indien nodig advies geven over hulpmiddelen, aanpassingen en zorg thuis.
Meestal wordt een opnameperiode gevolgd door een periode van behandeling vanuit de thuissituatie. Deze vorm van behandelen noemen we dagbehandeling.
Het is ook mogelijk dat u na ontslag verder wordt behandeld in de thuissituatie door een therapeut in de 1e lijn. Wij verzorgen dan de overdracht naar de betreffende therapeut in de 1e lijn.

Uw revalidatiebehandeling moet leiden tot een zo zelfstandig mogelijke terugkeer in de maatschappij.

Adelante
Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
centrale: 045- 5282828
www.adelante-zorggroep.nl

 

Adelante logo
Informatie Adelante ketenzorg Maastricht
Adressenlijst deelnemers CVA Ketenzorg Maastricht en Heuvelland:
Sluit de enquête