Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Aandoeningen

Behandeling

Omdat epilepsie op vele manieren het leven van de patiënt kan beïnvloeden, is het belangrijk dat de behandeling per patiënt goed wordt afgestemd met verschillende specialisten. Daarom past de behandeling van epilepsiepatiënten uitstekend in de multidisciplinaire aanpak van het Hersen+Zenuw Centrum. De (kinder)neuroloog is samen met de verpleegkundig specialist de behandelaar van de patiënt. Voor een optimale afstemming van de behandeling werken zij nauw samen met de specialisten in klinische neurofysiologie, neuropsychologie, radiologie en maatschappelijk werk.

 • Diepe hersenstimulatie bij Epilepsie
  Bij Diepe Hersenstimulatie worden twee elektroden in een structuur diep in de hersenen geplaatst.

  Deze elektroden worden met kabels onder de huid verbonden met een pulsgenerator (batterij) in de buik. Door middel van deze techniek kunnen met hoge frequentie continu stroomstootjes gegeven worden naar de gebieden in de hersenen waar de elektroden liggen. De verandering in de hersenen, die hierdoor plaatsvindt, zorgt voor een verbetering van (sommige) van de klachten passend bij uw ziekte.

  Elke patiënt die mogelijk in aanmerking komt voor diepe hersenstimulatie voor epilepsie wordt vooraf besproken in de werkgroep epilepsiechirurgie van het Academisch Centrum voor Epileptologie (een samenwerkingsverband van het Maastricht UMC+ met epilepsiecentrum Kempenhaeghe). In de regel geldt dat patiënten in aanmerking kunnen komen als epilepsiechirurgie niet mogelijk is, of niet heeft gewerkt.

   

  Lees meer

 • Zenuwstimulatie in de hals (nervus vagus stimulatie) bij Epilepsie
  Voor mensen met onbehandelbare epilepsie, bij wie epilepsiechirurgie niet mogelijk is of onvoldoende heeft gewerkt, kan stimulatie van de tiende hersenzenuw (de ‘nervus vagus’) soms een optie zijn.

  Het betreft een betrekkelijk kleine ingreep waarbij een elektrode rond de zenuw wordt geplaatst in de hals die met een kabeltje verbonden is aan een pulsgenerator (‘batterij’) die onderhuids op de borstkas wordt geplaatst. De zenuw wordt daarna gestimuleerd.

  Patiënten die mogelijk in aanmerking komen, worden beoordeeld door leden van het team van het Academisch Centrum voor Epileptologie. De operatie zelf gebeurt tijdens een korte opname door de neurochirurg onder volledige narcose. Het instellen van de stimulator gebeurt poliklinisch door het team van verpleegkundig specialist en de eigen (kinder)neuroloog.

Sluit de enquête