Behandeling

Omdat epilepsie op vele manieren het leven van de patiënt kan beïnvloeden, is het belangrijk dat de behandeling per patiënt goed wordt afgestemd met verschillende specialisten. Daarom past de behandeling van epilepsiepatiënten uitstekend in de multidisciplinaire aanpak van het Hersen+Zenuw Centrum. De (kinder)neuroloog is samen met de verpleegkundig specialist de behandelaar van de patiënt. Voor een optimale afstemming van de behandeling werken zij nauw samen met de specialisten in klinische neurofysiologie, neuropsychologie, radiologie en maatschappelijk werk.

Sluit de enquête