Een beter leven na een beroerte.

Wanneer u met een beroerte bij het MUMC+ binnengebracht wordt, staat 24 uur per dag en 7 dagen in de week een team van het Hersen+Zenuw Centrum klaar voor de acute behandeling.
Opname op de Stroke Unit is gericht op behandeling van de beroerte, het voorkomen van complicaties, onderzoek naar de oorzaak en starten van preventie. Daarnaast brengen we in kaart welke revalidatie en nazorg nodig en gewenst is.
Onze CVA zorgketen zet zich in om het herstelproces na de beroerte zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

 

hersenbloeding

We zetten ons samen in om uw toekomst na de beroerte weer vorm te geven. Wij gaan samen voor ‘een beter leven na een beroerte’.

Herseninfarct of hersenbloeding

Een beroerte of CVA wordt in het Engels “Stroke” genoemd. Een beroerte kan bestaan uit een herseninfarct of een hersenbloeding.

  • Een herseninfarct ontstaat door  een plotselinge afsluiting van een bloedvat in de hersenen door een bloedstolsel. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof meer en ontstaan uitvalsverschijnselen.
  • TIA:  Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen, die spontaan weer over gaat. De klachten zijn hetzelfde als bij een herseninfarct maar duren vaak maar een paar minuten. Bij een TIA zijn er geen blijvende gevolgen. Een TIA kan wel een voorbode zijn voor een herseninfarct, met blijvende hersenschade. Neem een TIA daarom altijd serieus en waarschuw direct 112.
  • Een hersenbloeding ontstaat door een plotseling scheurtje in een bloedvat in de hersenen. Hierdoor stroomt bloed in of rond de hersenen. Dit beschadigt het hersenweefsel en daardoor ontstaan uitvalsverschijnselen. Ga hier direct naar meer informatie over hersenbloedingen.
Nieuws voor mensen die een beroerte hebben gehad
Herken een beroerte of TIA

Een beroerte is te herkennen aan plotselinge uitval van functies, zoals verlamming aan één zijde van gezicht (scheve mond) of arm of been, of niet meer goed kunnen spreken. Er zijn ook nog andere verschijnselen die minder vaak voorkomen. In alle gevallen geldt: bel direct 112.
Om een beroerte met zo weinig mogelijk restschade en handicaps te kunnen overleven is razendsnel ingrijpen in het ziekenhuis van levensbelang.

Herken de signalen
Hartstichting
mond spraak arm beroertealarm
Meer informatie over CVA
Robert van Oostenbrugge
Wat is een beroerte?
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête