Opening en start van Breincafé 2.0 in Maastricht

08 maart 2023
Het Breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). Zowel voor mensen met hersenletsel als voor hun
partners, kinderen en/of vrienden is het Breincafé dé plek om elkaar één keer
per maand informeel te ontmoeten, hun hart te luchten en herkenning en erkenning
te vinden. Verschillende thema’s komen aan bod en desgewenst is er een
spreker over een actueel onderwerp.

Opening en start
Na een periode zonder Breincafés worden deze op veler verzoek nieuw leven in geblazen.
Heeft u of uw naaste NAH en heeft u interesse in lotgenotencontact? Kom dan naar de opening
en start van Breincafé 2.0 in Maastricht en denk mee over de invulling van de nieuwe Breincafés.
Heeft u interesse in een bepaald onderwerp of goede ideeën over de wijze waarop de Breincafés
moeten worden ingevuld? Uw mening is welkom! Samen bepalen we hoe het programma van
2023 eruit gaat zien.

Voor wie Mensen met niet aangeboren hersenletsel en/of hun naasten
Datum Woensdag 8 maart 2023
Tijd 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
   
Programma:  
19.30 uur Welkomstwoord door Priscilla Janssen-van Elburg, voorzitter van
patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Limburg . Introductie van de gastheren/gastvrouw (ervaringsdeskundigen). Officiële opening door mevrouw Bastiaans, wethouder Wmo van gemeente Maastricht.
20.00 uur Pauze
20.15 uur In gesprek met ervaringsdeskundigen: samen vaststellen van het programma van
Breincafé 2.0 voor 2023.
21.00 uur Samenvatting, afspraken en afsluiting.
   

In verband met de voorbereidingen zouden wij het fijn vinden als u zich vóór 1 maart a.s. wilt
aanmelden via mkurvers@sgl-zorg.nl. Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u wilt
komen.
We verheugen ons op uw komst!

breincafe stakeholders
Sluit de enquête